Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Waszych danych. W związku z tym, chcemy poinformować Was o zasadach przetwarzania przez Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. Waszych danych osobowych i przysługujących Wam w związku z tym prawach:

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000740619, NIP 6321843490, nr REGON 27803466700000, który gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,

dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

 Celem przetwarzania zebranych danych jest:

obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,

realizacji obowiązków Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

ochrony praw Grupy Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

weryfikacji Waszej wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Grupa Biuro-LAND Sp. z. o.o. Sp. k. płatności, uzasadnionego interesu Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości

przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Was osobnych zgód.

Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. może przekazywać Wasze dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

podmiotom, z którymi Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Grupę Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Grupa BiuroLAND Sp. z o.o. Sp. k. przewidzianych prawem, ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k.. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Jako Administrator Waszych danych osobowych zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe, które będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia wzajemnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo:

wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania - przetwarzanie danych do momenty cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem • dostęp do danych osobowych, • żądanie sprostowania danych osobowych,

żądanie usunięcia danych osobowych, • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych osobowych, • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, albo zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności, możesz się z nami kontaktować : • poczty e-mail na adres: sekretariat@biuroland.eu

lub pocztą tradycyjną na adres: Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp. k. 43-600 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 f.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki zgodnie z obowiązującym prawem.